Wynagrodzenie

Przyjęcie sprawy następuje zazwyczaj w ramach porady prawnej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie prowadzenia sprawy telefonicznie lub przez e-mail.Koszt porady prawnej zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy.
Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna.

W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:

  • ryczałtowe –  to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja całego ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, zastępstwa przed sądem lub urzędem.
  • godzinowe -wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej wymienionej stawki godzinowej.

Ponadto możliwe jest ustalenie wynagrodzenia z premią za sukces. Ten system wynagradzania jest możliwy w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz ich egzekwowaniem. Honorarium obejmuje wówczas wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe, tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.